Fitčas

Fitčas

Čo je to zdravie?

Ak sa dnešný človek zamyslí hlbšie nad svojím životným štýlom, väčšinou musí konštatovať, že realita je ďaleko od vyššie uvedených túžob. Každý človek si tvorí svoj vlastný životný štýl. Životom podľa svojho štýlu však každý zároveň vplýva na svoje zdravie. Zdravie pritom nie je niečím stálym, daným nám raz a navždy. Nestačí si ho želať, treba sa o neho usilovať. Zmena životného štýlu súčasného človeka smerom k prozdravotnosti by mala zahŕňať tieto najdôležitejšie prvky: • organizovať svoj voľný čas a odpočinok, • zdravo sa stravovať, konzumovať nezávadné potraviny, • snažiť sa nájsť prvky tvorivej práce, kompenzovať pracovný stereotyp, • zmenšovať škodlivý vplyv životného prostredia, • vyhýbať sa návykom škodiacich zdraviu, • venovať sa uspokojujúcej (radosť prinášajúcej) pohybovej aktivite.

foto - zdroj: unsplash.com

Další článek